КОФРАЖИ / СТРОИТЕЛСРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ
КЛАСИРАНЕ: КОНКУРС – ТЕСТ /БЕЛ И МАТЕМАТИКА/
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УЧЕНИЦИТЕ

Учениците се научават и могат да изграждат конструктивни елементи на сгради и съоръжения, като изпълняват кофражни работи:

• кофрират различни конструктивни елементи: фундаменти и стени, колони, греди, плочи и плочогреди, самостоятелни пояси, щурцове, козирки, корнизи, стълбищни рамена и площадки; черупкови конструкции, куполи и др. • прилагат кофражните системи „PERI“, “DOKA”. • монтират и демонтират кофражни скелета според тяхното специфично предназначение.

Учениците придобиват:


• След XII клас и положени държавни изпити по теория и практика получават ІІ степен на професионална квалификация –“Строител”.

ПОДХОДЯЩИ МЕСТА ЗА РАБОТА:

ПОДХОДЯЩИ МЕСТА ЗА РАБОТА: СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ, СОБСТВЕН БИЗНЕС