ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН/ДИЗАЙНЕРКЛАСИРАНЕ – КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

С БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
МАТЕМАТИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Учениците се научават и могат да:

Да изработват дизайнерски идейни проекти
Да предлагат дизайнерски концепции за вътрешни пространства - интериор
Да бъдат автори на интересни - иновативни проекти на богата гама от предмети на бита, промишлени изделия
Да работят на двуизмерни, триизмерни компютърни програми
Да скулпторират, живописват, рисуват, да придобиват знания за човешката анатомия, история на изкуството
Да опознаят ергономията като важна част от дизайна
Да боравят с визуалните средства на рекламата

Учениците придобиват:

Трета степен професионална квалификация след положени държавни изпити след 12 -и клас
Професия - Дизайнер

Подходящи места за работа:


Студия и фирми в областта на графичния, модния и промишления дизайн
Собствено студио за дизайн и реклама
Строителни фирми
Мебелни фирми
Специализирани учреждения
Електронни и печатни медии
Издателски къщи