ГЕОДЕЗИЯ/ГЕОДЕЗИСТ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИККЛАСИРАНЕ – КОНКУРС – ТЕСТ / БЕЛ И МАТЕМАTИКА/ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Учениците се научават да:

• Познават основните понятия в геодезията;
• Усвояват хоризонталните и вертикалните измервания;
• Познават снимачните методи и координатните изчисления;
• Изготвят планове и карти;
• Познават основните геодезически работи при проектиране, трасиране и строителство на промишлени и граждански обекти.

Учениците придобиват:


• Компютърна грамотност;
• След 12 клас и положени държавни изпити получават ІІІ степен професионална квалификация – геодезист.

Подходящи места за работа:


• Геодезически фирми;
• Строителни фирми.