ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ / ОРГАНИЗАТОР НА ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯСРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ
КЛАСИРАНЕ: КОНКУРС – ТЕСТ /БЕЛ И МАТЕМАТИКА/
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УЧЕНИЦИТЕ

Учениците се научават и могат да:

• създават и поддържат електронни платформи за търговия
• работят с графични програми
• работят с електронен подпис и електронни пари
• същността на Epay
• използват на оторизирани програми за максимална защита на данни
• икономика, счетоводство, финанси и право

Учениците придобиват:


• След XII клас и положени държавни изпити по теория и практика получават ІІІ степен на професионална квалификация –“ОРГАНИЗАТОР НА ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ”.

ПОДХОДЯЩИ МЕСТА ЗА РАБОТА:

• организатор интернет приложения
• фирми от IT сектора
• софтуерни компании
• в сферата на услугите
• счетоводни къщи и банки
• администриране на електронни магазини

Завършилите могат да продължат образованието си в СА“Д.А.Ценов“ - гр.Свищов с Магистърска програма "Електронен бизнес и дигитални пазари" /към специалност "Бизнес информатика"/