ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ/ЕЛЕКТРОМОНТЬОРС БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
МАТЕМАТИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Учениците се научават и могат да:

• Монтират електрически инсталации в сгради и отстраняват повреди в тях;
• Изготвят и извършват монтаж на електрически табла за ниско напрежение;
• Монтират въздушни и кабелни мрежи;
• Работят с различни видове програмни продукти и създават електротехническа документация.

Учениците придобиват:


• След завършен XII клас и положени държавни изпити по теория и практика на специалността „Електрически инсталации”, учениците получават III степен професионална квалификация – професия „Електромонтьор”.

Подходящи места за работа като технически ръководители:


• Промишлени предприятия;
• Строителни фирми;
• Във всички клонове на НЕК;
• Да започнат собствен бизнес.