НЕДВИЖИМИ ИМОТИ/БРОКЕР С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИККЛАСИРАНЕ – КОНКУРС – ТЕСТ / БЕЛ И МАТЕМАТИКА/

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Учениците се научават да:

• Правят маркетингови проучвания и анализ на пазарната среда;
• Оценяват недвижими имоти;
• Прилагат правния режим на сделките с недвижими имоти;
• Прилагат всички дейности при сключването на сделки с недвижими имоти;
• Използват различните психологически похвати в дейността на брокера на недвижими имоти;
• Прилагат интернет рекламата на имоти и електронната търговия.

Учениците придобиват:


• Умения за комуникативност, инициативност и аналитичност;
• Предприемачески умения;
• Езикова и компютърна грамотност;
• След 12 клас и положени държавни изпити по теория и по практика получават ІІІ степен на професионална квалификация на професията” Брокер”, специалност “Недвижими имоти”.

Подходящи места за работа:


• Компании притежаващи недвижима собственост;
• Лецинзирани консултантски фирми, проектантски бюра;
• Инвестиционни компании и дружества инвестиращи в имоти;
• Банки, застрахователни дружества;
• Държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации;
• Развиване на собствен бизнес.

Длъжности:


• Мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
• Аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
• Експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижимата собственост;
• Консултант във фирми по управление на проекти за развитие на недвижима собственост.