АРХИВ 2015/2016г.


Втори учебен срок

Седмично разписание през II-ри учебен срок на учебната 2016/2017

График за провеждане на часа за спортни дейности през II-ри учебен срок на учебната 2016/2017 г.

График за провеждане на контролните работи през II-ри учебен срок на учебната 2016/2017 г.

График за провеждане на класните работи през II-ри учебен срок на учебната 2016/2017 г.

График за консултациите на преподавателите по общообразователна и професионална подготовка и консултации за ДЗИ през II-ри учебен срок на учебната 2016/2017 г.

График за провеждане на допълнителния час на класа през II-ри учебен срок на учебната 2016/2017 г.

Първи учебен срок

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" - Критерии за подбор

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" - График за подготовка по английски език

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" - График за провеждане на предварителна педагогическа/професионална/ подготовка

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" - График за провеждане на предварителна културна подготовка

Седмично разписание през I-ви учебен срок на учебната 2016/2017

График на учебна и производствена практика през I-ви учебен срок на учебната 2016/2017

График за провеждане на часа за спортни дейности през I-ви учебен срок на учебната 2016/2017 г.

График за консултациите на преподавателите по общообразователна и професионална подготовка и консултации за ДЗИ през I-ви учебен срок на учебната 2016/2017 г.

График за провеждане на контролните работи през I-ви учебен срок на учебната 2016/2017 г.

График за провеждане на допълнителния час на класа през I-ви учебен срок на учебната 2016/2017 г.

График за провеждане на класните работи през I-ви учебен срок на учебната 2016/2017 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛНОСТ “ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ 2016/2017

OБУЧЕНИЯ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИИ И ВАЛИДИРАНЕ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ/СПЕЦИАЛНОСТИ В ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК 2016/2017

П Л А Н ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ОТНОСНО ДЗИ – 2017 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА IX “Б” КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ “ОСНОВНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ”, ПРОФЕСИЯ “ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО” ЗА I-ВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2016/2017 Г.

КЛАСНИ И ПОМОЩНИК-КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.