АРХИВ 2015/2016г.

График за провеждане на допълнителния час по Физическо възпитание и спорт през II-ри учебен срок на учебната 2015/2016 г.

График за консултациите на преподавателите по общообразователна и професионална подготовка и консултации за ДЗИ през II-ри учебен срок на учебната 2015/2016 г.

График за провеждане на контролните работи през II-ри учебен срок на учебната 2015/2016 г.

График за провеждане на допълнителния час на класа през II-ри учебен срок на учебната 2015/2016 г.

График за провеждане на класните работи през II-ри учебен срок на учебната 2015/2016 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ В ПГСА - ГРАД ПАЗАРДЖИК през II СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.


График за провеждане на допълнителния час по Физическо възпитание и спорт през I-ви учебен срок на учебната 2015/2016 г.

График за консултациите на преподавателите по общообразователна и професионална подготовка и консултации за ДЗИ през I-ви учебен срок на учебната 2015/2016 г.

График за провеждане на контролните работи през I-ви учебен срок на учебната 2015/2016 г.

График за провеждане на допълнителния час на класа през I-ви учебен срок на учебната 2015/2016 г.

График за провеждане на класните работи през I-ви учебен срок на учебната 2015/2016 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛНОСТ “ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ

OБУЧЕНИЯ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИИ И ВАЛИДИРАНЕ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ/СПЕЦИАЛНОСТИ В ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

П Л А Н ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ОТНОСНО ДЗИ – 2016 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА VIII “Б” КЛАС И IX “Б” КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ “ОСНОВНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ”, ПРОФЕСИЯ “ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО” ЗА I-ВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2015/2016 Г.

КЛАСНИ И ПОМОЩНИК-КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ В ПГСА- ГР. ПАЗАРДЖИК