АРХИВ 2010/2011г.


Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение- септември 2011 година

Поправителни изпити- юли 2011 година

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение- юли 2011 година

Изпит на ученици от задочна форма на обучение и дати за оформяне на оценките по производствена практика-13клас специалности -„Строителство и архитектура” и „Водно строителство”- 2011 година

Изпити на ученици от задочна форма на обучение-13клас специалности-„Строителство и архитектура” и „Водно строителство”- март 2011година

Държавни изпити II и III степен- януари 2011година

Учебните занятия за учениците в задочна форма на обучение, специалност “Строителство и архитектура” 2010/2011г.

Учебните занятия за учениците в задочна форма на обучение, специалност “Водно строителство” 2010/2011г.

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2010-2011 ГОДИНА.

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение 2010/2011г.

Изпити на ученици от задочна форма на обучение-13клас специалности-„Строителство и архитектура” и „Водно строителство” 2010/2011г.

Учебниците, по които ще се извършва обучението за всеки клас/паралелка за учебната 2010/2011г.

Класни и помощник-класни ръководители за учебната 2010/2011г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА II /ВТОРА/ И III /ТРЕТА/ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА 2010-2011 ГОДИНА.