СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА/СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИКСРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ
КЛАСИРАНЕ: КОНКУРС – ТЕСТ /БЕЛ И МАТЕМАТИКА/
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УЧЕНИЦИТЕ

Учениците се научават и могат да:

• Организират и контролират подготвителните дейности на строителната площадка;
• Организират и контролират изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи в груб строеж, както и на довършителните работи на строителния обект;
• Участват при изработването на инвестиционен проект за части архитектурна и конструктивна;
• Подготвят скици за проектиране и други документи за започване на проектиране или строителство;
• Вземат участие в разработването на оферти, документи и книжа за участие в търгове;
• Участват при трасиране на сгради и съоръжения, дават строителна линия и нива на обектите;
• Заснемат съществуващи сгради и постройки.

Учениците придобиват:


• Компютърна грамотност-компютърно чертане с AutoCAD, ARCHIDAD темплейт , софтуери за моделиране;
• След XII клас и положени държавни изпити по теория и практика получават ІІІ степен на професионална квалификация –“Строителен техник”.

РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ AUTOCAD – 2D И 3D И СТРОИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ (ЦИФРОВО СТРОИТЕЛСТВО)

ПОДХОДЯЩИ МЕСТА ЗА РАБОТА:

СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ, ПРОЕКТАНТСКИ ФИРМИ, НАДЗОРНИ ФИРМИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, СЛУЖБИ В ОБЩИНСКИ, ОБЛАСТНИ И ДР. АДМИНИСТРАЦИИ.