ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСА – гр. ПАЗАРДЖИК

На 13.10.2016 г., от 17:30 часа свиквам родителска среща на родителите/ настойниците на учениците от ПГСА-гр.Пазарджик на всеки клас, във връзка с учредяването на обществен съвет към училището, съгл. чл.265 от закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/.

На 20.10.2016 г., от 18:30 часа свиквам събрание на родителите/ настойниците на учениците от ПГСА-гр.Пазарджик, определени на първи етап на срещи .

РЪКОВОДСТВОТО НА ПГСА - ГРАД ПАЗАРДЖИК Ви кани

на Официалното представяне на проект № 2016-1-BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство» по Европейска програма «ЕРАЗЪМ +», Ключова дейност 1 «ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ», което ще се състои на 05.10.2016 г. от 13:30 часа в конферентната зала на ПГСА-гр. Пазарджик .

Бъдете с нас и във Facebook:

МАТЕРИАЛНА БАЗА


Училището разполага с:

- 28- учебни кабинета, от които:
- 14-по общообразователна подготовка,
- 13-по професионална подготовка-теория,
- 2-по информатика,
- 2-по auto CAD
- конферентна зала с 80 места;
- обновен физкултурен салон и фитнес зала;
- 13 учебни работилници;
- общежитие с компютърна зала;
- училищна библиотека;
- лекарски кабинет;
- стол и сладкарница

В училището е изградена интернет мрежа, която обхваща всички кабинети, работилници, общежитие и канцеларии.
Училището и дворът му са под непрекъснато видео наблюдение.


НОВИНИ

ЗДРАВНИ БЕСЕДИ В ПГСА–гр.ПАЗАРДЖИК

В продължение на три седмици г-жа Ваня Честеменова – медицинско лице в ПГСА, ангажира учениците от всички класове с беседи на здравни теми. ...още


ОБУЧЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПГСА-гр.ПАЗАРДЖИК

На 06.10.2016 г. и 07.10.2016 г. в ПГСА-гр.Пазарджик се проведе обучение на строителни специалисти, свързани с «пасивната къща» и «почти нулево-енергийната сграда» по проект “BUILD UP SKILLS ENERPRO” по програма “Intelligent Energy - Europe” ...още


МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА ONE ARCHITECTURE WEEK-2016

Посещението за учениците от ПГСА-гр.Пазарджик започна с разглеждането на забележителностите на Стария град в Пловдив. На Небет тепе се запознахме с древната крепост и видяхме красивите гледки на целия град от най-високата част на Трихълмието. Преминахме през тесните калдъръмени улички, покрай великолепните сгради на Архитектурният резерват и Античния амфитеатър. ...още